TOPSOIL-Dwarsdiep

Voor het EU-project TOPSOIL is een afvaardiging van waterschap Noorderzijlvest in Brussel geweest.

Waterschap Noorderzijlvest is onder de paraplu van het EU-project trekker van het initiatief  ‘TOPSOIL-Dwarsdiep’. In het Dwarsdiepgebied is het waterschap samen met de agrariërs op zoek naar een set maatregelen om daar water vast te houden, de waterkwaliteit te verbeteren én een betere opbrengst van hun gewassen te krijgen. Dat zorgt ervoor dat het gebied nog beter voorbereid is op een toekomst met verschijnselen van klimaatverandering. De zomer van 2018 was extreem droog. Dit is naar alle waarschijnlijkheid een situatie die zich in de toekomst vaker voor zal doen.

Kennisuitwisseling en beleid

Het belangrijkste doelen van het bezoek aan Brussel waren kennisuitwisseling tussen alle pilots die onder het project vallen (16 in totaal) en in gesprek komen met Europese beleidsmakers. De projectpartners presenteerden namelijk de resultaten tot nu toe, maar vroegen daarnaast vooral aandacht voor een mogelijk vervolg van het project met EU-financiering.

Meer informatie

Op de website van waterschap Noorderzijlvest kunt u onder andere een video vinden met een toelichting op het project.