November 2015

  • Voor het duurzaam beschikbaar krijgen van de benodigde gronden is een Grond Strategie Plan (GSP) opgesteld. Het GSP beschrijft de uitgangspunten voor het duurzaam beschikbaar krijgen van de gronden voor de verschillende gebiedsopgaven in het Zuidelijk Westerkwartier. Op 3 november 2015 stelde Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen het GSP vast.