Mei 2018

  • Begin 2018 lagen de ontwerp-inrichtingsplannen samen met het voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het milieu effect rapport (MER) ter inzage. Een aantal particulieren en organisaties diende een zienswijze in. Deze zijn verwerkt in deze Nota Reactie en Commentaar (NRC), die op 29 mei is vastgesteld. Hierin staat ook of een zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de plannen.