Maart 2019

  • Het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft op 12 maart 2019 het ontwerp-peilbesluit vastgesteld voor de NBW-polders Fanerpolder, Zuidhorner Zuidpolder, Vredewold, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert. Bekijk het ontwerp-peilbesluit op de website van waterschap Noorderzijlvest.
  • Gedeputeerde Staten hebben op 8 maart 2019 besloten de door Prolander aangevraagde vergunning voor de ontgronding van diverse percelen in de gemeente Westerkwartier, onder voorschriften, te verlenen. Download het Besluit Ontgrondingsvergunning.