Juni 2018

  • Voor de onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden van de deelgebieden Polder de Dijken-Bakkerom, De Drie Polders, de Lettelberterbergboezem en de zes landbouwpolders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is een Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier ingesteld. In het projectbureau zijn vijf ingenieursbureaus verenigd die samen onderzoeken uitvoeren en voorbereidingen treffen voor de uitvoering.
  • Voor het project Polder de Dijken-Bakkerom werd begin 2018 een subsidie in het kader van EU-POP aangevraagd. Op 26 juni 2018 is deze aanvraag gehonoreerd en is een subsidie toegezegd van € 2,8 miljoen. Het betreft een subsidie van 100% van de geschatte voorbereidings- en inrichtingskosten.