Juni 2015

  • Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest stelde op 23 juni de Projectnota gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier vast.
  • De projectwebsite wordt op 23 juni gepresenteerd tijdens een voorlichtingsavond voor inwoners en grondeigenaren, waarop wordt gesproken over de ideeën en plannen voor de gebiedsontwikkeling.