Januari 2019

  • Op 14 januari 2019 zijn het definitieve inpassingsplan en de ontwerp ontgrondingsvergunning voor de uitvoering van werkzaamheden in de deelgebieden Polder De Dijken Bakkerom en De Drie Polders door Gedeputeerde Staten gepubliceerd.