Februari 2019

  • Op 15 februari zijn twee aanvragen voor EU-POP subsidie ingediend. Voor De Drie Polders is een subsidie aangevraagd in het kader van biodiversiteit, en voor de compartimenteringsstuwen en een waterinlaat is een subsidie aangevraagd in het kader van water en klimaat.