December 2018

  • Het gewijzigde inpassingsplan (PIP) is samen met de NRC door Provinciale Staten vastgesteld op 19 december 2018. In het PIP is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor Gedeputeerde Staten.