April 2017

  • Uit alle gesprekken, schetssessies en onderzoeken zijn de eerste ontwerpen ontstaan en uitgewerkt per deelgebied. De gebiedscommissie stelde op 18 april voor elk deelgebied een concept-inrichtingsplan vast.