Kaartje met plekken in het dwarsdiep waar sonderingen worden uitgevoerd