Foto van Molensloot aanpassing oevers natuurvriendelijk en water aanvoer naar het gemaal.