Foto van de Aanbrengen stuw en inlaat Lettelberterbergboezem