Foto van Aanbrengen beschoeiing in het Lettelberterdiep