Meer weten over de vislift?

 

Naast het gemaal de Dijken aan de Matsloot ligt de Vislift Up. Soms ligt tussen twee wateren een barrière. Dan kunnen vissen niet van het ene water naar het andere water trekken. Dat is ook het geval tussen het water in de Matsloot en het water in de Ottervallei. De vislift maakt migratie van vissen wel mogelijk.

Hoe werkt de vislift?

Vissen oriënteren zich tijdens hun zoektocht naar geschikt leefgebied onder andere op basis van de stromingsrichting. Vissen worden aangetrokken door de stroming van het gemaal maar kunnen daar niet verder. De vispassage naast het gemaal trekt de vissen vervolgens aan met een lokstroom, waar ze wel tegenin kunnen zwemmen. De lokstroom lokt ze een “wachtkamer” in en na enige tijd worden ze verder gesluisd de Ottervallei in. Vissen kunnen op vergelijkbare wijze ook via de vispassage de Ottervallei uit.

Een gesloten vislift

Een open vislift

Meer dan honderdduizend

Sinds de vispassage is geplaatst, zijn er al meer dan honderdduizend visbewegingen gezien. Dat wil nog niet zeggen dat er meer dan honderdduizend vissen door de vispassage zijn gegaan. Het kan ook zijn dat een vis meerdere pogingen doet en hierdoor vaker door de camera wordt geteld. Op de beelden is wel te zien dat de meeste soorten doorzwemmen en de vispassage passeren. Dat is goed nieuws! Bekijk de onderwaterbeelden op de website van de vislift.

Veel verschillende vissen

Er zijn al veel verschillende vissoorten herkend. Dat geeft wel aan hoe soortenrijk het gebied is. Zo zien we de driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, alver, baars, bermpje, blankvoorn, brasem, paling, giebel, kleine modderkruiper, snoek, winde, zeelt, riviergrondel, kolblei, ruisvoorn en de pos.