Klankbordgroep recreatie Dwarsdiep

 

Er een start gemaakt met de zogenaamde Klankbordgroep. Deze groep gaat zich specifiek bezighouden met wensen voor recreatie en toerisme in het Dwarsdiepgebied. De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van bewoners en gebruikers in dit gebied. Wilt u ook meedenken en meedoen? We zoeken nog vertegenwoordigers voor het westelijke gedeelte (regio Noordwijk) van het Dwarsdiepgebied. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Sanne Rolsma via s.rolsma@prolander.nl.

 

Een vrouw fietst door het Dwarsdiepgebied, op de voorgrand zien we hooiland