Polder de Dijken – Bakkerom

In dit gebied werken we aan waterberging en aan de ontwikkeling van natuur. Doel van de nieuwe inrichting is het opheffen van de verdroging. Daarnaast ontwikkelen we natte natuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan natte schraallanden en vochtige hooilanden. Polder de Dijken – Bakkerom krijgt met de herinrichting een bergingscapaciteit van 1,1 miljoen m3 water. De verwachting is dat het gebied één keer in de 25 jaar gebruikt wordt voor waterberging.

Wat gebeurt hier?

  • Het gebied krijgt een afwisseling van natte lage delen en hogere droge delen. Zo wordt het hoogteverschil in het gebied beter zichtbaar gemaakt.
  • In de noordoosthoek wordt een deel van het maaiveld verlaagd. Daarbij wordt min of meer de lijn van de vroegere Hooiweg gevolgd.
  • Het kleinschalige landschap op de inversierug wordt behouden en beter zichtbaar gemaakt door landschapselementen te accentueren en versterken.
  • Het gebied Bakkerom Zuid wordt onderdeel van de boezem. Dat betekent dat bij hoog water het gebied vanzelf onderstroomt. Bij lagere waterstanden bestaat het gebied uit graslanden en moeras.

Uitleg termen

[hrf_faqs category=’de-dijken-bakkerom’]