Zou SBB ook de natuurontwikkeling van het boezemgebied aan de oostzijde van het L’diep op zich willen/kunnen nemen?

De provincie heeft dit niet aangewezen als natuur. Dit gebied is in eigendom en beheer bij het waterschap.