Worden toegangswegen, ter voorkoming van schade geasfalteerd?

Ontsluiting van de percelen met kades dient zo plaats te vinden dat deze goed toegankelijk blijven. De vormgeving van de kade is hierbij belangrijk. Gezien de hoogte van de kades lijken coupures niet nodig