Worden de afspraken ter voorkoming van schade met particuliere belanghebbenden contractueel vastgelegd?

Ja afspraken worden op papier gezet en vastgelegd.