Wie zijn de leden van de gebiedscommissie?

In de gebiedscommissie zijn diverse organisaties vertegenwoordigd. Zie hieronder de organisaties en de betreffende vertegenwoordiger:

– Boer&Natuur ZWK, Alex Datema

– Gemeente Grootegast (in afwachting)

– Gemeente Leek, Berend Hoekstra

– Gemeente Marum, Jan Vos

– LTO Noord, Henk Hulshoff

– Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier, Jan Oomkes

– Provincie Groningen, Henk Staghouwer, voorzitter

– Provincie Groningen, Tonny Kraai, ondersteuning

– Staatsbosbeheer, Rieks van der Wal

– Waterschap Noorderzijlvest, Carla Alma, vice-voorzitter

– Wetterskip Fryslân, Egbert Berenst, agendalid

– Prolander, Ernstjan Cornelius, secretaris

Adviseurs:
Provincie Groningen: Mirjam Bakker
Waterschap Noorderzijlvest: Sander Dijk

In de gebiedscommissie zijn belanghebbende organisaties bestuurlijk vertegenwoordigd. Deze is zo samengesteld dat in principe alle belangen uit het gebied zijn vertegenwoordigd. De gebiedscommissie is een adviescommissie die advies uitbrengt over de opdracht aan beide opdrachtgevers. Dat zijn Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen (GS) en het Dagelijks Bestuur (DB) van het waterschap Noorderzijlvest.
De gebiedscommissie wordt ondersteund door verschillende werkgroepen.