Welk streefbeeld heeft de provincie/SBB voor het gebied; zijn er voorbeelden van reeds gerealiseerde, vergelijkbare gebieden waarvan we kunnen leren?

Provincie en Staatsbosbeheer beraden zich over de natuurdoelen voor de Driepolders. Op dit moment heeft het gebied een weidevogeldoelstelling. Het gebied maakt onderdeel uit van de toekomstige robuuste ecologische verbindingszone, die natte natuurgebieden langs bijv. het Dwarsdiep moet verbinden met Leekstermeer, Zuidlaardermeergebied en uiteindelijk Midden-Groningen.

In de schetssessie is een aantal mogelijke streefbeelden genoemd.

Streefbeelden en voorbeelden in de omgeving:

  • Zomerpolder: voorbeeld -> Onnerpolder (Zuidlaardermeer)
  • Weidevogelgebied: voorbeeld -> Onner- en oostpolder (Zuidlaardermeer), Westerhornerpolder, Surhuizumermieden
  • Natte bloemrijke graslanden: voorbeeld -> Kale Weg, Dwarsdiep, Doezumermieden, Peizermaden
  • Moeras (rietland, water, nat graslanden): voorbeeld -> Leekstermeer, Zuidlaardermeer
  • Verbindingszone (riet, nat grasland): voorbeeld -> omgeving Winschoten en Nieuweschans