Wat zijn schetsschuiten of schetssessies?

Dit middel willen we inzetten om tot integrale inrichtingsplannen te komen. Bij een schetssessie zitten meerdere partijen en belanghebbenden aan tafel. Door middel van praten en schetsen worden de verschillende belangen bij elkaar gebracht en uitgewerkt naar een gedragen inrichtingsschets.