Wat kost het en wie betaalt?

Wat het project gaat kosten is nog niet bekend. Bij het concept ontwerp inrichtingsplan wordt een kostenraming opgesteld. Deze geeft inzicht in de kosten van het project.

We maken een inrichtingsplan met een raming. Door verschillende doelen te combineren dragen meerdere partijen bij en kunnen we efficiënt om gaan met de middelen. Daarnaast wordt nadrukkelijk gekeken naar bijdragen uit Europa.