Waarom gaat het nu wel gebeuren?

Er zijn al eerder plannen geweest voor waterbergingen in het Westerkwartier. In 1998 bleek dat het waterschapsgebied onvoldoende was ingericht om overstroming vanuit de boezem (door zware regenval) te kunnen voorkomen. Ook toen is in de laaggelegen gebieden gezocht naar bergingsmogelijkheden, ook op verschillende locaties in het Westerkwartier. Die zijn toen gevonden in de Eelder- en Peizermaden. In de herinrichtingsprojecten die daar al gaande waren kon deze functie gecombineerd worden. Deze gebieden zijn inmiddels ingericht.

De tendens is dat er elk jaar meer regen valt en dat dat in heviger buien gebeurt. Daarmee wordt de afvoerpiek steeds groter. Er zijn dan ook steeds opnieuw maatregelen nodig om overstromingen te vermijden. Eén van de voorgestelde maatregelen van ‘Droge Voeten 2050’ is om de inrichting van de waterberging in de Eelder- en Peizermaden aan te passen, zodat er nóg meer water geborgen kan worden in extreme situaties. Maar dat is nog niet genoeg. Daarom zijn nu méér bergingsgebieden nodig in laaggelegen gebied. Aangevuld met de andere maatregelen elders.