Waar zijn de waterbergingsgebieden gepland?

In het Zuidelijk Westerkwartier zijn drie waterbergingsgebieden aangewezen. Het gaat om de gebieden Dwarsdiep, De Dijken (Bakkerom) en Driepolders. In het Dwarsdiep gaan we in tijden met veel water het gebiedseigen water vasthouden. De beek zal dan de laag gelegen graslanden overstromen. Eigenlijk zoals vroeger heel gebruikelijk was op de laag gelegen delen in het Zuidelijk Westerkwartier. In de polders De Dijken en Driepolders laten we in perioden met veel water, ook tijdelijk water in. Als het hoge water voorbij is, laten we de polders weer droogvallen.

Deze gebieden maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit is het netwerk van met elkaar verbonden natuurgebieden in ons land. Dieren en planten krijgen zo een betere leefomgeving en kunnen zich beter verspreiden. Vroeger heette dit de ‘Ecologische Hoofdstructuur’. Delen van bovengenoemde drie waterbergingsgebieden zijn al aangekocht en of duurzaam in natuurbeheer. We streven ernaar om ze geheel beschikbaar te krijgen voor de waterberging en de natuurontwikkeling. Dit kan door verwerving maar ook door middel van beheer.