Waar ligt de grens van het (werk)gebied?

Het plangebied ligt rond de al ingerichte en nog in te richten natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier. Op deze kaart kun je de begrenzing zien.