Verandert de frequentie van inzet van de bergingen van één keer per 25 jaar nu er 20 cm meer water door de boezem kan worden afgevoerd?

Nee, het veiligheidsniveau van eens in de 100 jaar verandert niet als gevolg van de uitbreiding van H.D. Louwes. De verwachte herhalingstijd van inzet van de waterberging blijft dan ook 1:25 jaar. Alleen is de bijbehorende MHW lager doordat de waterstand meer beheersbaar is door de extra inzet van H.D. Louwes. De Maatgevende Hoog Waterstand is de hoogte die het water op de boezem kan bereiken bij hoogwater. Met dat getal berekent het waterschap hoeveel m3 water er in de berging moet kunnen.

Bovendien is het zo dat er niet méér water door de boezem gaat als gevolg van de uitbreiding van H.D. Louwes, hooguit dat het sneller wordt afgevoerd. De hoeveelheid neerslag die valt verandert niet als gevolg van de uitbreiding.