Heeft SBB voldoende geld om langdurig onderhoud en beheer te financieren?

SBB krijgt een beheervergoeding van de provincie in het kader van het SNL. Zij maken hier afspraken over.Dit geldt ook voor andere (toekomstige) beheerders van het gebied.