Kan de provincie i.o.m. Rijkswaterstaat zorgen voor een fietstunnel onder A7?

De provincie heeft vooralsnog geen middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van een fietstunnel onder de A7. Mocht Rijkswaterstaat plannen ontwikkelen om de weg en de onderdoorgang aan te passen dan kan opnieuw overwogen worden of koppeling met een fietstunnel mogelijk is. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er werkzaamheden zullen plaatsvinden.