Petgaten

Stroken/gaten in het landschap, die zijn ontstaan door het afgraven van veen.