Petgaten

Petgaten ontstonden in de periode van turfwinning. Het zijn de stroken waar veen is afgegraven. Deze petgaten zijn vaak veranderd in plassen. En soms zijn ze weer dichtgegroeid met waterplanten en veenmossen.