Zijn alle percelen binnen het projectgebied al verworven? Zo niet, wat levert dat voor problemen op?

Nee niet alle percelen zijn verworven. We kijken naar het duurzaam beschikbaar krijgen van gronden om optimaal natuur te kunnen ontwikkelen. Verwerven is hierbij één van de mogelijkheden, maar ook uitruilen en particulier natuurbeheer.