Wat voor overlast kunnen we verwachten tijdens de aanleg en hoe lang duurt dat?

Het optreden van overlast en de duur van de overlast is afhankelijk van welke maatregelen en ingrepen er worden uitgevoerd. In alle gevallen zal de mate en duur van overlast zoveel mogelijk worden beperkt.