Moerasbos

Een moerasbos vormt de laatste fase in het verlanden (het proces waarbij een watergebied – bijvoorbeeld plassen, trilveen, rietland – verandert in land). Kenmerkend voor het moerasbos, ook wel broekbos genoemd, is de hoge waterstand. Het is een waardevolle plek voor paddenstoelen, vogels en mossen.