Kwel

Kwel is grondwater dat onder druk omhoog komt en ter beschikking is van de vegetatie. Kwel is vaak (maar niet altijd) erg mineraalrijk en trekt plantensoorten aan die mineraalrijk water nodig hebben, zoals bijvoorbeeld de Dotterbloem.