Kunnen de dijken langs de A7 (iets) hoger worden gemaakt en welk effect mag je qua geluid daarvan verwachten?

Kades kunnen hoger als gevolg van andere doelen. Hier moet draagvlak voor zijn. Voor geluidskerende werking van kades zal onderzoek nodig zijn.