Kruidenrijk grasland

Het is een omvattende term voor: de graslanden die voor tenminste een vijfde uit mossen en kruiden bestaat en die niet tot de schraallanden, vochtig hooiland, zilt grasland, overstromingsgrasland of glanshaverhooiland horen. Kenmerkend is de variatie in structuur en het voorkomen van relatief veel kleine zoogdieren. Ook vlinders, insecten en vogels hebben belang bij dit type.

Bron