Krijgen we door waterberging meer last van muggen?

Onderzoek heeft aangewezen dat muggen houden van een natte omgeving met stilstaand water. Bij de inrichting van de diverse (deel)projecten houden we rekening met de kennis die er in vele andere projecten is opgedaan. Daar waar bebouwing, bewoning dichtbij de natuur aanwezig is zal hier expliciet naar worden gekeken en bij het ontwerp rekening mee worden gehouden. Daar waar muggen te verwachten zijn kan onderzoek vaststellen welke maatregelen nodig zijn dit te beperken en zo mogelijk te voorkomen. Aangezien de waterbergingsgebieden alleen ingezet worden bij extreme situatie en er sprake is van een tijdelijke opslag (veelal niet in het ‘muggenseizoen’) valt hieruit geen overlast te verwachten.