Komt er een apart gemaal voor het gebied en zo ja waar?

Het functioneren van het huidige gemaal wordt bekeken en getoetst aan de nieuwe situatie. Het ontwerp van de nieuwe situatie bepaalt wat voor gemaal er nodig is en waar deze moet komen.