Is herstel van de weidevogelstand mogelijk/wenselijk?

Deze afweging wordt nog gemaakt. De ontwikkeling van de aantallen zijn zorgelijk.