Is er niet al voldoende natuur?

In het Zuidelijk Westerkwartier liggen nu al een aantal mooie natuurgebieden. Deze natuurgebieden zijn vaak afhankelijk van de waterhuishouding. Omdat het slechts om kleine stukjes natuur gaat, kunnen we de waterhuishouding niet voldoende afstemmen op de eisen van planten en dieren. Door een groter gebied in te richten, zoals het beekdal van het Dwarsdiep, kunnen we niet alleen de waterhuishouding voor planten en dieren verbeteren. We kunnen ook de waterveiligheid en waterkwaliteit verbeteren. Het verbeteren van de waterkwaliteit is overigens een opgave vanuit Europa. Provinciale Staten hebben in het provinciaal omgevingsplan vastgesteld waar de nieuwe natuurgebieden moeten komen en hoe groot deze gebieden zijn.