Ik wil een deskundige inhuren om mijn belangen te behartigen. Kan ik de kosten verhalen?

Nee, indien u zelf uw belangen wilt laten behartigen door een deskundige, bent u zelf opdrachtgever en verantwoordelijk voor de eventuele kosten die hiermee zijn gemoeid.

De Gebiedscommissie wil het proces goed doorlopen en begeleiden en wil door middel van maatwerk afspraken maken over bijvoorbeeld het duurzaam beschikbaar komen van gronden (particulier natuurbeheer, verkoop, ruiling naar buiten of binnen de begrenzing, natuurbeheer inpassen in bedrijfsvoering)  Maar ook over de te nemen inrichtingsmaatregelen.

Hiervoor zet de Gebiedscommissie deskundigen in. Als het nodig is dat er bijvoorbeeld voor een bedrijf begeleiding en doorrekening van bedrijfseconomische effecten nodig is (bijvoorbeeld voor verandering of verbreding van de huidige bedrijfsvoering), kan de Gebiedscommissie dit faciliteren. Ook kan de commissie een kavelruilcoördinator inzetten. Ook het in beeld brengen van de effecten van waterpeilveranderingen binnen en buiten het Natuurnetwerk zal door deskundigen worden uitgevoerd in opdracht van de Gebiedscommissie.
Als u wilt dat de Gebiedscommissie met u mee denkt, neem dan voordat u stappen onderneemt contact op met de secretaris.