Hooiland

Grasland, met eerder als doel de opbrengst van hooi. Was van belang voor het bijvoeren van rundvee en voor de paarden. Tegenwoordig worden sommige hooilanden behouden vanwege natuurdoelen.