Hoe ziet de nieuwe natuur in het gebied er straks uit?

Dat verschilt per gebied. In het ene gebied ligt de nadruk op het beheer van weidevogels of het behoud van elzensingels. In het andere gebied ligt de nadruk op vochtige hooilanden met haar bijbehorende dieren. Voor de lage natte delen kun je de omgeving van de Oude Riet of de Doezumermieden nemen als voorbeeld. Op de hogere delen kun je denken aan bloemrijke graslanden en is ruimte voor (agrarisch) medegebruik, zoals je nu bijvoorbeeld ziet in de Grootegastermolenpolder.

Onder projecten/deelgebieden geven we later op deze website per gebied inzicht  in wat de opgave en doelen zijn. Ook de voortgang per deelgebied houden we hier bij.