Hoe wordt het water buiten het gebied om afgevoerd?

Bij het inzetten van de waterberging moeten gebieden daarbuiten “gewoon” hun afvoer houden. Niet anders dan nu. Het waterschap heeft normen voor de afvoer van water uit bebouwd gebied (te weten 1,33 liter per seconde per hectare). De bergingsgebieden zullen zo worden ingepast dat de waterafvoer van het omringende gebied/ de omringende polder te allen tijde voldoet aan de normen. Voorzien is een verdeelwerk achter het gemaal die het mogelijk maakt om de waterberging en de polder of in zijn totaliteit, of gescheiden, te bemalen.