Hoe worden de dijken gemaakt? (materiaal, aanvoer, machines)

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van gebiedseigen materiaal (grond). Indien dit niet voldoende in kwantiteit of kwaliteit aanwezig is, zal het moeten worden aangevoerd. Er wordt zoveel mogelijk werk met werk gemaakt. Bij het aanvoeren van grond zal bekeken worden hoe dit het beste kan worden gedaan. Ook hier vindt een belangenafweging plaats.