Hoe stelt SBB zich de ecologische verbindingszone voor van Leekstermeer naar Matslootgebied?

De robuuste verbindingszone is een onderdeel van de natte as in Groningen. Rond De Drie Polders verbindt de verbindingszone de natte natuurgebieden langs het Dwarsdiep/Matsloot met het Leekstermeer. Er wordt gezocht naar een verbinding tussen het gebied Pasop en De Drie Polders. De verbindingszone zal bestaan uit een strook van ca. 50-100 meter breedte, langs watergangen. De zone bestaat uit een afwisseling tussen riet, natte en kruidenrijke grasland. Ten zuiden van de A7 is onlangs een deel van de verbinding gerealiseerd. Binnen De Drie Polders moet bekeken worden op welke wijze invulling gegeven wordt aan de verbindingszone. De verbindingszone is bedoeld voor soorten als bijvoorbeeld otter en waterspitsmuis. De zone verbindt leefgebieden en biedt tijdelijk leef- of voedselgebied, waardoor dieren veilig van het ene naar het andere gebied kunnen trekken.