Hoe lang gaan deze plannen (voor waterberging) mee?

‘Kunnen we over tien jaar weer een nieuwe ronde verwachten of is het na deze plannen genoeg tot na 2050?’ Deze maatregelen zijn voldoende om in 2025 aan de veiligheidseis te voldoen. Ze blijven effectief om ook bij te dragen aan de veiligheid in 2050. De maatregelen zijn gebaseerd op vooruitzichten over de verwachte regenval, zeespiegelstijging en de bodemdaling. Over tien jaar zal duidelijk zijn of die verwachtingen uitkomen en of er wijzigingen in de verwachtingen nodig zijn. Dan wordt onderzocht of er aanvullende maatregelen nodig zijn om ook in 2050 aan de veiligheidseisen te voldoen.