Hoe hoog worden de kades?

Om het water te kunnen keren (tegen te houden) moeten de kades aan voorwaarden voldoen, zoals hoogte, breedte en stevigheid.

Op de locaties waar kades gaan komen worden sonderingen uitgevoerd. Hierbij wordt bekeken wat de draagkracht van de ondergrond is. Nieuwe kades worden altijd iets hoger aangelegd dan dat deze uiteindelijk moeten zijn qua veiligheid. Dit noemen we de overhoogte.
Kades zakken namelijk na aanleg, omdat de grond zich moet zetten. Bij weinig draagkracht (veelal venige gronden) moet rekening worden gehouden met meer effecten van nazakken en een grotere overhoogte.

overhoogtekade

De hoogte van de kades hangt dus af van:

  • hoeveelheid van het water (waterhoogte) welke binnen de waterbergingsgebieden geborgen wordt
  • de plaats (ligging) waar de kade komt. Bij een laag gelegen maaiveld ter plaatse van de kade, wordt de kade hoger dan bij een hoger gelegen locatie
  • het materiaal waarmee de kade wordt gemaakt
  • de draagkracht van de ondergrond

Voor de veiligheid wordt elke kade 30 cm hoger gemaakt dan berekeningen aangeven, dit noemen we de waakhoogte.

In de besteksfase (na de planvormingsfase) wordt dit nader onderzocht en uitgewerkt. Zo ontstaat er maatwerk. Hierbij worden belanghebbenden en aanwonenden betrokken en geïnformeerd.